سهامداران
  • شركت سرمايه گذاری صندوق باز نشستگی كاركنان صنعت نفت، دارنده 99/996% سهام
  • شركت های ذیل مجموعا دارای 0/004% سهم می باشند :

  - عمليات اكتشاف نفت

  - نفت سپاهان

  - هواپیمایی نفت ايران

  - پالايش نفت جی

  - خدمات و پشتيبانی صبا نفت

  - خدمات بازرگانی سهند نفتيران

  - فراسكو عسلويه

  - كارگزاری بیمه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت