آرشیو مقالات
تاریخ انتشار : 1401/4/21 11:26:57
بررسی مدیریت بهینه پروژه های مهندسی به روش تدارکات - ساخت (ای پی سی)
بررسی مدیریت بهینه پروژه های مهندسی به روش تدارکات - ساخت (ای پی سی)
تاریخ انتشار : 1401/4/5 16:23:11
چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ارتباطات در پروژه های ساخت و ساز با رویکرد BIM
چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ارتباطات در پروژه های ساخت و ساز با رویکرد BIM
تاریخ انتشار : 1401/3/28 8:15:59
ارزیابی سیستم های بین المللی رتبه بندی ساختمان های زیست محیطی
ارزیابی سیستم های بین المللی رتبه بندی ساختمان های زیست محیطی
تاریخ انتشار : 1401/3/2 8:42:18
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع، یخچال و فریزر ساختمان با استفاده از انرژی زمین
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع، یخچال و فریزر ساختمان با استفاده از انرژی زمین
تاریخ انتشار : 1401/2/20 12:13:9
تاثیر عوامل اقلیم خرد با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های شهری تهران
تاثیر عوامل اقلیم خرد با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های شهری تهران
تاریخ انتشار : 1401/2/19 14:40:40
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در گودبرداری ساختمان های شهری با استفاده از روش HAZID
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در گودبرداری ساختمان های شهری با استفاده از روش HAZID
تاریخ انتشار : 1401/2/10 10:13:40
سنجش ابعاد ادراک محیطی شهروندان در میان ساختمان های بلند مرتبه، نمونه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران
سنجش ابعاد ادراک محیطی شهروندان در میان ساختمان های بلند مرتبه، نمونه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران
تاریخ انتشار : 1401/1/28 9:30:32
بررسی تاثیر پیش آمدگی و جهت گیری ساختمان بر خودسایه اندازی بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی: ساختمان های چهارطبقه جزیره کیش)
بررسی تاثیر پیش آمدگی و جهت گیری ساختمان بر خودسایه اندازی بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردی: ساختمان های چهارطبقه جزیره کیش)
تاریخ انتشار : 1401/1/21 15:5:20
نگاهی به ساختمان سازی نرمال در شهر با توجه به دادهها و اطلاعات موجود
نگاهی به ساختمان سازی نرمال در شهر با توجه به دادهها و اطلاعات موجود

صفحه 1 از 4
freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید