تاریخ انتشار : 1403/4/16 7:19:47
مزایده عمومی ملک با شرایط ویژه در شهر تهران
مزایده عمومی ملک با شرایط ویژه در شهر تهران

شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در نظر دارد ملک واقع در تهران جماران انتهای خیابان شهید حسنپور را با مشخصات مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می­توانند طی روزهای اداری یکشنبه مورخ 1403/04/10  لغایت ­شنبه مورخ 1403/04/23، از ساعت 8 الی 16 جهت دریافت فرم شرکت در مزایده به نشانی تهران _ میدان شیخ بهایی_خیابان ونک غربی روبروی بوستان آفتاب _ پلاک 172 ـ دفتر مرکزی شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت ـ طبقه چهارم ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه  نمایند.

ردیف

آدرس ملک

وضعیت سند

مساحت زمین(پس از اصلاحی)

مساحت اعیان(مفید)

کاربری

توضیحات

میزان سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

تهران جماران انتهای خیابان شهید حسنپور کوچه حصارک یکم بن بست حصارک سوم

تک­برگ

2896 مترمربع

2,979مترمربع

مسکونی

ششدانگ پنج واحد آپارتمان قدیمی در حال بازسازی با اسناد تفکیکی تکبرگ احداثی در زمین به مساحت 2896 مترمربع با وضع موجود و واگذاری بصورت یکجا

260.000.000.000 معادل بیست و شش میلیارد تومان

دریافت اسناد مزایده بصورت حضوری با ارائه فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ریال بحساب شماره 14005256020 بانک مسکن شعبه توانیر کد 2721 بنام شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت میسر می­باشد

بازدید با هماهنگی قبلی با دپارتمان فروش طی روزهای اداری یکشنبه مورخ 1403/04/10  لغایت ­شنبه مورخ 1403/04/23 امکانپذیر است

* میزان سپرده شرکت در مزایده طبق مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد که بایستی بصورت واریز بحساب شماره 14005256020 بانک مسکن شعبه توانیر کد 2721 بنام شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت و ارائه فیش نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در اسناد مزایده ارائه شود.

 آخرین تاریخ تحویل پاکت­های دربسته پیشنهادها پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ 1403/05/02 می­باشد

تاریخ بازگشایی پاکت های حاویِ پیشنهادها ساعت 14 روز چهار­شنبه مورخ 1403/05/03 می باشد.

شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت در پذیرش یا رد پیشنهاد/پیشنهادها مخیر می­باشد و در صورت انصراف فروشنده ، هیچگونه خسارتی به پیشنهاد دهندگان پرداخت نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده آمده است

تلفن تماس: 86769151-021

میدان شیخ بهایی ، خیابان ونک غربی ، پلاک 172

 

freebuild

تماس با ما

تماس با ما : 8-88600633-021
ایمیل : info@sabanaft.com

freebuild

آدرس

تهران، میدان شیخ بهایی
خیابان ونک غربی، شماره 172

ما را دنبال کنید