تاریخ انتشار : 1396/11/21 12:48:4
آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار
آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار

شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت در نظر دارد به منظور شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات گودبرداری و اسکلت بتنی ساختمان اداری با سطح زیر بنای 1350 مترمربع واقع در شهر کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه ، خیابان 22 بهمن ، خیابان ویلا ، مقابل سازمان حج و اوقاف اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتهای فعال با سابقه اجرایی مرتبط با موضوع ، دعوت می گردد ظرف 10 روز از انتشار آگهی ، رزومه کاری ( 5 سال اخیر ) و اسناد رسمی شرکت خود را به آدرس تهران ، میدان شیخ بهائی ، خیابان ونک غربی ، پلاک 172 ،کد پستی 1991816378 ( دبیرخانه ) ارسال نمایند.