پروژه های خاتمه یافته

پروژه صبا ٣ (مجتمع اداری بهاران ۱)

مشاهده جزئیات

پالایشگاه نفت سپاهان - اصفهان

مشاهده جزئیات

پروژه صبا 5 (ساختمان اداری - تجاری گاندی)

مشاهده جزئیات

پروژه صبا 8 (ساختمان اداری طالقانی)

مشاهده جزئیات

پروژه صبا 1 مشهد (توسعه زائرسرای)

مشاهده جزئیات

دفتر نمايندگی صندوق بازنشستگی كاركنان نفت - آبادان

مشاهده جزئیات

بازسازی ساختمان اداری سایه

مشاهده جزئیات

پروژه صبا 1(ساختمان خدماتی مدیریت اكتشاف نفت)

مشاهده جزئیات

تعمیر و بهینه سازی تاسیسات برقی دانشكده نفت

مشاهده جزئیات

صفحه 2 از 3