تاریخ انتشار : 1398/2/22 16:2:30
مقایسه قیمت اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران
کد خبر: 1398-02-0038 ; مقایسه قیمت اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران

مقایسه قیمت اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران

دنیای اقتصاد با انتشار دو گراف و جدول زیر، روند نرخ رشد قیمت و اجاره بهای مسکن و نیز تغییرات اجاره بها را نشان داده است.

 


© روابط عمومی شرکت مهندسی و ساختمانی صبانفت